top of page
Att leva med personlig assistans
- anhörig och assistentperspektiv
Denna föreläsning riktar sig till dig som har eller kommer att få personlig assistans.
  • Vad kan du förvänta dig av en personlig assistent?
    Hur blir det i familjen när en personlig assistent kommer in i privatlivet?
  • Vilka rättigheter har brukaren/assistenten?
  • Vad är viktigt att tänka på när du eller din anhörige blivit beviljad personlig assistans?
bottom of page